Pro nás to není žádný problém

Design a vývoj

Co je nejtěžší na designu? Přece samotný nápad! Pod našima rukama vznikají neotřelé návrhy POS a interiérových dekorací. Díky našim mnohaletým zkušenostem, máme navrhování "na klíč" v malíčku. Naše rozsáhlé grafické oddělení zpracovává 2D i 3D grafiku a jejich funkčnost lze okamžitě vidět i v praxi a to díky dostupnosti všech technologií pod jednou střechou. Podívejte jak celí tento proces probíhá.

Tvorba designu

Skici a kresby
Prvotní schůzka, seznámení s produktem a klientovou představou je startovacím impulzem pro celý proces realizace projektu, proto je potřeba zadání formulovat co nejpřesněji. Jen tak budeme schopni naplnit vaše očekávání. Návrhy vhodného řešení začínají často v podobě jednoduchých skic kreslených rukou nebo tvorbou hmotové studie 3D pro daný projekt. Naši designéři mají podrobné znalosti materiálů a technologií, navíc úzce spolupracují se zkušenými kolegy z produkce. Proto jsme vám schopni nabídnout zpravidla více možných řešení a to jak konstrukčních, tak i různé možnosti použitých materiálů.

DTP, 2D a 3D grafika
Pomocí 3D grafiky vám náš designérský tým zpracuje realistickou vizualizaci projektu, optimálně zasazeného do reálného prostředí. V této fázi lze tedy máme představu, jak daný projekt bude vypadat a díky 3D známe i jeho přesné proporce. Díky tomu, jsme schopni vytvořit realistické části stojanů pro nasazení finální grafiky společně s vyhotovením tiskových dat.

3D tisk
Pokud chcete ojedinělé dekorace nebo jakýkoliv jiný produkt, který je vhodný pro výrobu na naší flotile 3D tiskáren, postup bude obdobný. Sdělíte nám představy o finální podobě tisku, jaké má mít vlastnosti, počet ks, barvy, atd. Naše oddělení 3D grafiky zhotoví 3D model u kterého provedeme zkušební 3D tisk, který si odsouhlasíme, případně zpracujeme připomínky klienta. Po odsouhlasení finálního vzorku, může jít produkt do sériové výroby, případně zpracujeme i dekorace v řádu několika málo kusů.

Vývoj konstrukcí

Technická dokumentace
Na základě odsouhlaseného vizuálu přichází na řadu fáze technického zrodu produktu. Zkušení produkční volí vhodné materiály, zpracování a vytváří podrobnou technickou dokumentaci v podobě výkresů. Tato fáze je časově velmi náročná, každý dílčí element musí být velmi pečlivě zdokumentován pro vlastní výrobu a slouží zároveň jako podklad pro cenovou kalkulaci. Samozřejmostí jsou také návody na složení či kompletaci stojanů, atd.

Zhotovení prototypu
Abychom si byli jistí, že cílový produkt bude mít potřebné kvality a bude splňovat svou funkci, zhotovujeme tzv. testovací prototypy. Ty pak podrobíme dlouhodobým zátěžovým a transportním testům. Stojany totiž často putují na prodejny již naplněné zbožím a procházejí dalším zatížením při manipulaci a transportu. Se schválením prototypu můžeme spustit sériovou výrobu.