Aktuálně

Čerpané dotace pro Authentica

Authentica využívá zdrojů podpory z fondů Evropské Unie. Díky těmto dotacím mohla Authentica pořídit nová hybridní vozidla nebo modernizovat svůj vlastní ERP software. O jednotlivých dotacích se dočtete níže.

16.11.2021
Digitalizovat a automatizovat logistický proces.
Program: OPPIK TECHNOLOGIE - XIII. VÝZVA
Název projektu: Komplexní digitalizace výrobních a logistických operací ve společnosti Authentica, s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0025021
Žadatel: Authentica, s.r.o.
Termín realizace: 1/ 2021- 2/2023
Způsobilé výdaje: 21 557 280,- Kč
Dotace: 7 545 048,- Kč

Náplň:
Cílem předkládaného projektu společnosti Authentica, s.r.o. je pořízení nezbytného HW a SW vybavení umožňující plnou digitalizaci nově zaváděné služby fullfilment, pomocí komplexního skladového WMS systému. Zároveň musí společnost i nadále klást velký důraz na digitalizaci stávajících výrobně administrativních procesů, kdy bude zaveden nový ERP systém a upgradován stávající CRM systém ATTAsys.
Společně ze vznikem dvou nových provozem (Brno - areál Centa, Syrovice - areál Prologis) budou kladeny mnohem větší nároky na koordinaci jednotlivých oddělení firmy, tj. obchodní, administrativa, výroba a logistika (fullfilment). Cílem projektu je implementace mnohem sofistikovanějšího ERP systému, který bude umět plnohodnotně komunikovat se skladovacím WMS systémem a rozšíření stávajícího CRM ATTA systém, který bude online kontrolovat celý chod výroby od zadání poptávky od klienta přes výrobu až po logistiku a instalaci.

25.08.2021
Nižší náklady a zdravější pracovní prostředí
Program: OPPIK Úspory energie VI. výzva
Název projektu: Energetické úspory na nové provozovně společnosti Authentica, s.r.o. - areál Centa
Reg. číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025136
Žadatel: Authentica, s.r.o.
Termín realizace: 1/ 2021-12/2021
Způsobilé výdaje: 10 770 440,- Kč
Dotace: 4 308 176,- Kč

Náplň:
Cílem společnosti Authentica, s.r.o. je primárně provést energeticky úsporné opatření na nově pronajatých objektech bývalé tiskárny Centa, které budou rychle realizovatelné a umožní společnosti efektivně a ekonomicky provozovat jednotlivé prostory. Předmětem realizace je výměna otvorových výplní v administrativní části objektu, výměna osvětlovací soustavy a modernizace rozvodů elektroinstalace.

Úsporná opatření budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, kdy dojde jednak ke snížení spotřeby energie o cca 22,04 % vůči původnímu stavu a sekundárně také dojde ke snížení produkce emisí CO2 o 113,364 t/rok. Výše uvedené benefity se rovněž promítnou do celkového snížení provozních nákladů společnosti.

16.04.2020
Jezdíme bez emisí, používáme elektromobily
Program: OPPIK Nízkouhlíkové technologie – Výzva I- elektromobilita
Název projektu: Rozšíření vozového parku společnosti Authentica, s.r.o. o nové elektromobily vč. dobíjecí stanice
Reg. číslo: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010550
Žadatel: Authentica, s.r.o.
Termín realizace: 5/2017 – 5/2019
Způsobilé výdaje: 1 368 770,- Kč
Dotace: 1 026 577,50 Kč

Náplň:
Společnost Authentica, s.r.o. je jedním z nejvýznamnějších výrobců POP a POS materiálů v České republice a velice silným hráčem na zahraničních trzích převážně západní Evropy. Pořízením dvou elektromobilů a neveřejné nabíjecí stanice chce společnost doplnit stávající vozový park o moderní technologií v podobě environmentální nízkouhlíkové dopravy. Cílem projektu je rovněž snížení nákladů na provoz flotily firemních vozů.

Závěry a výsledky
Administrativní oddělení firmy využívá pro lokální služební cesty dva vozy Nissan Leaf, které jsou provozovány s nízkými náklady a pozitivním environmentálním dopadem. Nabíjení vozů je řešeno rychlonabíjecí stanicí u vstupu do provozovny.

Program: OPPIK Marketing- III. Výzva
Název projektu: Účast společnosti Authentica, s.r.o. na veletrhu Euroshop 2020
Reg. číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012879
Žadatel: Authentica, s.r.o.
Termín realizace: 2/2018 – 10/2020
Způsobilé výdaje: 1 206 500,- Kč
Dotace: 603 250,- Kč

Náplň:
Společnost Authentica, s.r.o. je jedním z nejvýznamnějších výrobců POP a POS materiálů v České republice s kompletní nabídkou produktů z kovu, dřeva, kartonů, plastů, skel atd. Strategickým cílem firmy i předkládaného projektu je rozvoj a propagace zcela nové oblasti produktů, a to dekorací do výloh maloobchodních řetězců a nákupních center. Vzhledem k posílení nového segmentu své produkce je velice důležitá účast společnosti na veletrhu Euroshop Düsseldorf 2020.

Závěry a výsledky:
Společnost Authentica zdárně absolvovala veletrh a obchodní zástupci navázali nové velice důležité kontakty, které umožnily stabilizovat příjmy společnosti.

Program: OPPIK ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO - III. VÝZVA
Název projektu: Školící středisko digitálních technologií v kartonážní výrobě
Reg. číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_221/0016076
Žadatel: Authentica, s.r.o.
Termín realizace: 1/2019 – 8/2022
Způsobilé výdaje: 7 007 976,- Kč
Dotace: 3 503 988,- Kč

Náplň:
Předmětem projektu je vybudování vlastního školícího střediska umožňující rozvíjet znalosti a schopnosti vlastních zaměstnanců i cizích subjektů v oblasti využití digitálních technologií ve všech fázích výrobního cyklu kartonážní produkce od grafického zpracování až po finalizaci produktu. V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro teoretické vzdělávání a moderní technologie pro praktickou výuku tvorby především konstrukčně náročné POS/POP produkce.

Na předmětný projekt byla poskytnuta podpora u dotačního programu OPPIK školící střediska - III. Výzva, která je spolufinancovaný Evropskou unií.

Závěry a výsledky:
V projektu byly pořízeny nová výuková zařízení a technický SW, pro potřeby výuky ve Školícím středisku. Učebny jsou provozovány v novém areálu společnosti na ulici Vídeňská. Završením investic do školícího střediska je umožněno efektivně uskutečňovat stanované školicí a vzdělávací plány.

Program: OPPIK 2014-2020 ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – DIGITÁLNÍ PODNIK VÝZVA V
Název projektu: Digitalizace společnosti GRD servis, s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027469
Žadatel: GRD servis s.r.o.
Termín realizace: 9/2021 – 3/2023
Způsobilé výdaje: 4 894 307,- Kč
Dotace: 1 468 292,- Kč

Náplň:
Stěžejním cílem projektu společnosti GRD servis je zvýšení její digitální úrovně prostřednictvím investice do hardwarových a softwarových řešení.

Realizací projektu bude dosaženo přínosů pro podnikatelskou činnost žadatele:
- Zvýšení digitální úrovně prostřednictvím investic do nevýrobních technologií.
- Zvýšení kapacity stávající provozovny a tím zvýšení produktivity práce, výkonnosti a celkového obratu společnosti, růst ziskovosti a konkurenceschopnosti.
- Zefektivnění a zkvalitnění vnitropodnikových procesů rozšířením funkcí informačního systému.
- Zvýšení kvality rozhodování pomocí digitalizace dat a jejich sběru bude vytvořen v reálném čase kvalitní podklad pro management společnosti.
- Možnost digitalizace procesu archivace výsekových nástrojů.

Na předmětný projekt byla poskytnuta podpora u dotačního programu OPPIK ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – DIGITÁLNÍ PODNIK VÝZVA V, který je spolufinancovaný Evropskou unií.

Závěry a výsledky:
V rámci projektu došlo k digitalizaci jednotlivých provozů společnosti, ke kterému bylo nezbytné pořídit SW a HW.  Společnost tak investovala do nových pracovních stanic, docházkového systému, SW a Plotteru a  datového uložiště. Zároveň společnost využila možnost čerpat podporu na náklady spojené s užitím cloudového řešení od Google.