Aktuálně

Čerpané dotace pro Authentica

Authentica využívá zdrojů podpory z fondů Evropské Unie. Díky těmto dotacím mohla Authentica pořídit nová hybridní vozidla nebo modernizovat svůj vlastní ERP software. O jednotlivých dotacích se dočtete níže.

16.11.2021
Digitalizovat a automatizovat logistický proces.
Program: OPPIK TECHNOLOGIE - XIII. VÝZVA
Název projektu: Komplexní digitalizace výrobních a logistických operací ve společnosti Authentica, s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0025021
Žadatel: Authentica, s.r.o.
Termín realizace: 1/ 2021- 2/2023
Způsobilé výdaje: 21 557 280,00,-Kč
Dotace: 7 545 048,00 ,- Kč

Náplň:
Cílem předkládaného projektu společnosti Authentica, s.r.o. je pořízení nezbytného HW a SW vybavení umožňující plnou digitalizaci nově zaváděné služby fullfilment, pomocí komplexního skladového WMS systému. Zároveň musí společnost i nadále klást velký důraz na digitalizaci stávajících výrobně administrativních procesů, kdy bude zaveden nový ERP systém a upgradován stávající CRM systém

ATTAsys.
Společně ze vznikem dvou nových provozem (Brno - areál Centa, Syrovice - areál Prologis) budou kladeny mnohem větší nároky na koordinaci jednotlivých oddělení firmy, tj. obchodní, administrativa, výroba a logistika (fullfilment). Cílem projektu je implementace mnohem sofistikovanějšího ERP systému, který bude umět plnohodnotně komunikovat se skladovacím WMS systémem a rozšíření stávajícího CRM ATTA systém, který bude online kontrolovat celý chod výroby od zadání poptávky od klienta přes výrobu až po logistiku a instalaci.

OPPIK ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. VÝZVA - DIGITÁLNÍ PODNIK

16.11.2021

Digitalizovat a automatizovat logistický proces.

Program: OPPIK ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik

Název projektu: Digitalizace procesů v oblasti Fulfillment by Authentica

Reg. číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027453

Žadatel: Authentica, s.r.o.

Termín realizace: 10/ 2021- 2/2023

Způsobilé výdaje: 33 333 333,00,-Kč

Dotace: 9 999 999,90 Kč

Náplň:
Cílem předkládaného projektu je především investice do unikátního robotického řešení umožňující v kombinaci se softwarovým WMS systémem zásadně digitalizovat a automatizovat logistický proces pro jednodruhové zakázky. Druhým pilířem je dodávka zakázkově vyvinutých SW řešení, jak v oblasti WMS umožňující pokrýt službou fulfillment i malé zákazníky, tak v oblasti gravírování umožňující customizaci jednotlivých výrobků. Realizací projektu dojde k navýšení kapacity poskytovaných služeb v Syrovicích.

DOTACE Z EU POMÁHAJÍ ŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

25.08.2021

Nižší náklady a zdravější pracovní prostředí

ENERGETICKÉ ÚSPORY NA NOVÉ PROVOZOVNĚ SPOLEČNOSTI AUTHENTICA, S.R.O. - AREÁL CENTA

Program - OPPIK Úspory energie VI. výzvaNázev projektu - Energetické úspory na nové provozovně společnosti Authentica, s.r.o. - areál CentaReg. číslo - CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025136Žadatel - Authentica, s.r.o.Termín realizace - 1/ 2021-12/2021Způsobilé výdaje - 10 770 440,-Kč Dotace - 4 308 176,00,-Kč

Náplň

Cílem společnosti Authentica, s.r.o. je primárně provést energeticky úsporné opatření na nově pronajatých objektech bývalé tiskárny Centa, které budou rychle realizovatelné a umožní společnosti efektivně a ekonomicky provozovat jednotlivé prostory. Předmětem realizace je výměna otvorových výplní v administrativní části objektu, výměna osvětlovací soustavy a modernizace rozvodů elektroinstalace.

Úsporná opatření budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, kdy dojde jednak ke snížení spotřeby energie o cca 22,04 % vůči původnímu stavu a sekundárně také dojde ke snížení produkce emisí CO2 o 113,364 t/rok. Výše uvedené benefity se rovněž promítnou do celkového snížení provozních nákladů společnosti.

16.04.2020

Jezdíme bez emisí, používáme elektromobily

Název projektu:

Rozšíření vozového parku společnosti Authentica, s.r.o. o nové elektromobily vč. dobíjecí stanice

Reg. číslo:

CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010550

Žadatel:

Authentica, s.r.o.

Program:

OPPIK Nízkouhlíkové technologie – Výzva I- elektromobilita

Náplň:

Společnost Authentica, s.r.o. je jedním z nejvýznamnějších výrobců POP a POS materiálů v České republice a velice silným hráčem na zahraničních trzích převážně západní Evropy. Pořízením dvou elektromobilů a neveřejné nabíjecí stanice chce společnost doplnit stávající vozový park o moderní technologií v podobě environmentální nízkouhlíkové dopravy. Cílem projektu je rovněž snížení nákladů na provoz flotily firemních vozů.

Závěry a výsledky

Administrativní oddělení firmy využívá pro lokální služební cesty dva vozy Nissan Leaf, které jsou provozovány s nízkými náklady a pozitivním environmentálním dopadem. Nabíjení vozů je řešeno rychlonabíjecí stanicí u vstupu do provozovny.

Termín realizace:

5/2017 – 5/2019

Způsobilé výdaje:

1 368 770,-Kč

Dotace:

1 026 577,50,-Kč