Myslíme ekologicky

Authentica a udržitelná budoucnost

U nás v Authentica si uvědomujeme, jak velkou zátěž přináší dnešní doba naší planetě. Proto jsem se rozhodli, že do roku 2025 budeme uhlíkově neutrální. Na udržitelných řešení pracujeme téměř 20 let. Vyvíjíme ekologické a šetrné výrobní metody nejen pro naše zákazníky, ale především pro ochranu životního prostředí, protože jsme si vědomi jeho křehké rovnováhy. To se odráží ve všech aspektech společnosti, počínaje naší hlavní budovou a konče až po poslední zásilku odeslanou zákazníkovi.

Náš cíl je neustále se zlepšovat, abychom vytvořili ekologičtější budoucnost pro budoucí generace. Dlouhodobě podporujeme cestovaní do práce na kole, kolobežce, pěšky nebo využitím MHD. Správné třídění odpadu je dokonce zakotveno ve vnitřních směrnicích firmy. Snažíme se podporovat přírodu snížením CO2 například výsadbou stromů v krajině nebo údržbou zeleně uvnitř objektu společnosti.

Naše vize do roku 2025

Zelená energie. Plánujeme zásadní zlepšení našeho hospodaření s energií a přechod k zelené energii a to do konce roku 2025. Modernizací našich stávajících řešení a začleněním nových technologií, plánujeme získávat 75 % naší energie z udržitelných zdrojů a současně s tím snížení naší uhlíkové stopy. Ptáte se jak toho chceme dosáhnout?

Předáme to dál! Začlenění nových udržitelných technologií povede k významným úsporám. Díky tomu si vytvoříme další zdroje pro podporu našich charitativních a neziskových projektů, které dlouhodobě podporujeme.

Jak toho chceme dosáhnout?

Fotovoltaická elektřina kterou již brzy budeme získávat umístěním fotovoltaických panelů na střechu naší hlavní budov. Díky tomu budeme energeticky soběstační, v ideálním případě vyprodukujeme více energie než spotřebujeme.

Tepelná čerpadla instalovaná po celém pozemku hlavního ústředí celé společnosti Authentica nám umožňují vytápět veškeré prostory a to včetně výrobních hal. Po zapojení všech tepelných čerpadel, jsme schopni zredukovat spotřebu zemního plynu o 70 %.

Elektromobilita je u nás velkým tématem. Od možnosti pořízení prvních elektromobilů v roce 2019 jsme ušli dlouhou cestu a do budoucna během přirozené proměny vozového parku, změníme všechny naše vozy.

Recyklace vody se dokáže nemalým podílem promítnout na naší celkové spotřebě. Recyklací čisté vody, kterou stále ještě můžeme využít, dokážeme úsporně například mýt auta nebo zalévat travní plochy.

Jsme odhodláni chránit přírodu

Myslíme na přírodu i při běžném chodu firmy! Třídíme a recyklujeme veškerý odpad, používáme kompostéry na redukci směsného odpadu a každý z našich zaměstnanců vlastní udržitelnou skleněnou nebo kovovou láhev na vodu, která pomáhá s redukcí PET ve firmě.

Jsme držiteli certifikátu Forest Stewardship Council (FSC) na podporu ekologicky šetrného, sociálně prospěšného a ekonomicky životaschopného lesní hospodaření. Naším cílem je chránit lesy na Zemi a minimalizovat nelegální těžbu dřeva.

Zajímáte se o ekologický dopad vašeho podnikání? Hledáte udržitelné obaly pro vaše projekty? Řekněte nám více o sobě a vašich produktech, navrhneme pro vás udržitelné řešení!