Currently

Disbursed subsidies for Authentica

Authentica has been receiving sources of support from European Union funds. These grants have enabled Authentica to purchase new hybrid vehicles or upgrade its own ERP software. You can read more about the individual grants below.

16.11.2021
Digitalizovat a automatizovat logistický proces.
Program: OPPIK TECHNOLOGIE - XIII. VÝZVA
Název projektu: Komplexní digitalizace výrobních a logistických operací ve společnosti Authentica, s.r.o.
Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0025021
Žadatel: Authentica, s.r.o.
Termín realizace: 1/ 2021- 2/2023
Způsobilé výdaje: 21 557 280,00,-Kč
Dotace: 7 545 048,00 ,- Kč

Náplň:
Cílem předkládaného projektu společnosti Authentica, s.r.o. je pořízení nezbytného HW a SW vybavení umožňující plnou digitalizaci nově zaváděné služby fullfilment, pomocí komplexního skladového WMS systému. Zároveň musí společnost i nadále klást velký důraz na digitalizaci stávajících výrobně administrativních procesů, kdy bude zaveden nový ERP systém a upgradován stávající CRM systém

ATTAsys.
Společně ze vznikem dvou nových provozem (Brno - areál Centa, Syrovice - areál Prologis) budou kladeny mnohem větší nároky na koordinaci jednotlivých oddělení firmy, tj. obchodní, administrativa, výroba a logistika (fullfilment). Cílem projektu je implementace mnohem sofistikovanějšího ERP systému, který bude umět plnohodnotně komunikovat se skladovacím WMS systémem a rozšíření stávajícího CRM ATTA systém, který bude online kontrolovat celý chod výroby od zadání poptávky od klienta přes výrobu až po logistiku a instalaci.

OPPIK ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. VÝZVA - DIGITÁLNÍ PODNIK

16.11.2021

Digitalizovat a automatizovat logistický proces.

Program: OPPIK ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - V. výzva - Digitální podnik

Název projektu: Digitalizace procesů v oblasti Fulfillment by Authentica

Reg. číslo: CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027453

Žadatel: Authentica, s.r.o.

Termín realizace: 10/ 2021- 2/2023

Způsobilé výdaje: 33 333 333,00,-Kč

Dotace: 9 999 999,90 Kč

Náplň:
Cílem předkládaného projektu je především investice do unikátního robotického řešení umožňující v kombinaci se softwarovým WMS systémem zásadně digitalizovat a automatizovat logistický proces pro jednodruhové zakázky. Druhým pilířem je dodávka zakázkově vyvinutých SW řešení, jak v oblasti WMS umožňující pokrýt službou fulfillment i malé zákazníky, tak v oblasti gravírování umožňující customizaci jednotlivých výrobků. Realizací projektu dojde k navýšení kapacity poskytovaných služeb v Syrovicích.

DOTACE Z EU POMÁHAJÍ ŠETŘIT ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

25.08.2021

Nižší náklady a zdravější pracovní prostředí

ENERGETICKÉ ÚSPORY NA NOVÉ PROVOZOVNĚ SPOLEČNOSTI AUTHENTICA, S.R.O. - AREÁL CENTA

Program - OPPIK Úspory energie VI. výzvaNázev projektu - Energetické úspory na nové provozovně společnosti Authentica, s.r.o. - areál CentaReg. číslo - CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025136Žadatel - Authentica, s.r.o.Termín realizace - 1/ 2021-12/2021Způsobilé výdaje - 10 770 440,-Kč Dotace - 4 308 176,00,-Kč

Náplň

Cílem společnosti Authentica, s.r.o. je primárně provést energeticky úsporné opatření na nově pronajatých objektech bývalé tiskárny Centa, které budou rychle realizovatelné a umožní společnosti efektivně a ekonomicky provozovat jednotlivé prostory. Předmětem realizace je výměna otvorových výplní v administrativní části objektu, výměna osvětlovací soustavy a modernizace rozvodů elektroinstalace.

Úsporná opatření budou mít pozitivní vliv na životní prostředí, kdy dojde jednak ke snížení spotřeby energie o cca 22,04 % vůči původnímu stavu a sekundárně také dojde ke snížení produkce emisí CO2 o 113,364 t/rok. Výše uvedené benefity se rovněž promítnou do celkového snížení provozních nákladů společnosti.

16.04.2020

Jezdíme bez emisí, používáme elektromobily

Název projektu:

Rozšíření vozového parku společnosti Authentica, s.r.o. o nové elektromobily vč. dobíjecí stanice

Reg. číslo:

CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_063/0010550

Žadatel:

Authentica, s.r.o.

Program:

OPPIK Nízkouhlíkové technologie – Výzva I- elektromobilita

Náplň:

Společnost Authentica, s.r.o. je jedním z nejvýznamnějších výrobců POP a POS materiálů v České republice a velice silným hráčem na zahraničních trzích převážně západní Evropy. Pořízením dvou elektromobilů a neveřejné nabíjecí stanice chce společnost doplnit stávající vozový park o moderní technologií v podobě environmentální nízkouhlíkové dopravy. Cílem projektu je rovněž snížení nákladů na provoz flotily firemních vozů.

Závěry a výsledky

Administrativní oddělení firmy využívá pro lokální služební cesty dva vozy Nissan Leaf, které jsou provozovány s nízkými náklady a pozitivním environmentálním dopadem. Nabíjení vozů je řešeno rychlonabíjecí stanicí u vstupu do provozovny.

Termín realizace:

5/2017 – 5/2019

Způsobilé výdaje:

1 368 770,-Kč

Dotace:

1 026 577,50,-Kč